Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Η σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού μεταξύ επτά δήμων συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Η σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού μεταξύ επτά δήμων συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για τη νέα χρονιά έχει οριστεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου.

Λόγω του κορωνοϊου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή στις 18:00.

Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1ο ΘΕΜΑ Έγκριση α) της Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού των δήμων Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δάφνης Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου και Νέας Σμύρνης, με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ– ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Ανώνυμή Εταιρεία–Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ–ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε.–Α.Ο.Τ.Α.», β) της Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού των ανωτέρω δήμων, γ) της συμμετοχής του Δήμου στον αναπτυξιακό οργανισμό και δ) του σχεδίου καταστατικού του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού. Ορισμός των εκπροσώπων του δήμου στην γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

2ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 177/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.».

3ο ΘΕΜΑ Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αναθεώρησης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλίμου.

4ο ΘΕΜΑ Χαρακτηρισμός Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού έτους 2021 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.