Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Συνεχίζεται η τοποθέτηση κίτρινων ταινιών στα πεύκα της πόλης μας

Συνεχίζεται η τοποθέτηση κίτρινων ταινιών στα πεύκα της πόλης μας

Οι κίτρινες ταινίες στα πεύκα της πόλης μας άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τον Μάιο του 2021.

Οι ταινίες αυτές γύρω από τους κορμούς είναι ένα οικολογικό μέτρο που προστατεύει τα πεύκα από το έντομο Marchalina Hellenica που προκαλεί τη «βαμβακίαση». Το έντομο ουσιαστικά απομυζά χυμούς από το δέντρο και παράγει ουσίες που βλάπτουν τον φλοιό του.

Οι κίτρινες ταινίες είναι μη τοξικές και χωρίς χημικά και προστατεύουν το δέντρο από το συγκεκριμένο έντομο αλλά και από άλλα.

Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό και οικολογικό μέσο που ξεκίνησε πιλοτικά αλλά η τοποθέτησή τους συνεχίζεται εωσότου καλυφθούν όλα τα πεύκα της πόλης μας.