Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Αγορά προϊόντων στον Άλιμο για την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών

Αγορά προϊόντων στον Άλιμο για την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών

Η Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών καθιερώθηκε το 1995, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Συμμαχίας των Συνεταιρισμών και εορτάζεται το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου.

Συνεταιρισμός, σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία, είναι μια «αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης».

Οι συνεταιριστές πιστεύουν ότι η ζωή και η εργασία σε μια συνεταιριστική επιχείρηση διέπονται από ορισμένες αξίες. Αυτές οι αξίες που ακολουθούν είναι: η αυτοβοήθεια, η αυτοευθύνη, η δημοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, oι ηθικές αξίες της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης, της μέριμνας για τους συνανθρώπους.

Ο Δήμος Αλίμου τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών διοργανώνει Καλοκαιρινή Αγορά προϊόντων την Κυριακή 7 Ιουλίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Κλούβα). Στην αγορά συμμετέχουν και οι παραγωγοί από το Κίνημα χωρίς Μεσάζοντες.