Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning με τίτλο "Century of Science" συγκεντρώνει μαθητές από διάφορες τάξεις δημοτικού από την Ιταλία, την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία, εστιάζοντας στην εξερεύνηση της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ξεκίνησε τον Ιανουάριο και διήρκησε πέντε μήνες, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στη ρομποτική και το STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά).

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι μαθητές της τάξης Γ'1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου είχαν την ευκαιρία να μάθουν τις βασικές αρχές της ρομποτικής και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας κώδικα και διάφορα ψηφιακά εργαλεία. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους και να λύσουν προβλήματα με τη χρήση επιστημονικών αρχών.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδια, προβλήματα και προκλήσεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αντοχής στην αποτυχία και της ομαδικής εργασίας. Αυτές οι εμπειρίες καλλιέργησαν την αγάπη των παιδιών για την επιστήμη και την τεχνολογία και τους παρείχαν βασικές δεξιότητες που θα τους ωφελήσουν στο μέλλον.

Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Εισαγωγή σε έννοιες σχετικές με την τεχνολογία.
  • Κατανόηση της λογικής της κωδικοποίησης.
  • Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης, καθώς και δημιουργικότητας.
  • Απόκτηση δεξιοτήτων ζωής του 21ου αιώνα.
  • Συμμετοχή σε διαπολιτισμική αλληλεπίδραση σε διεθνές επίπεδο.
  • Επαφή με την αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στη χρήση εργαλείων κωδικοποίησης, ρομποτικής (Bee bot, Lego spike), STEAM και Web 2.0 (Scratch junior, Autodraw, Animoto, Postermywall, 3D Ζωγραφική, TuxPaint, Photocollage, Looka-free logo maker).

Το πρόγραμμα "Century of Science" αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν σημαντικές δεξιότητες για το μέλλον τους.