Άλιμος Online

Ποια Σάββατα θα είναι ανοιχτή η Δημοτική Ιματιοθήκη Ελληνικού

Λόγω της εορταστικής περιόδου, η Δημοτική Ιματιοθήκη Ελληνικού θα είναι μόνο για δύο Σάββατα ανοιχτή αυτό τον μήνα.

Στις 14 και τις 28 Ιανουαρίου, δηλαδή το 2ο και το τελευταίο του μήνα, από τις 10:00 έως και τις 13:00.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του alimosonline.gr - Οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιεχομένου απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@alimosonline.gr