Άλιμος Online

Με εννέα θέματα συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο

Με εννέα θέματα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο έτος.

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στις 20:00, στην αίθουσα Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος), θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο             9η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2016 (τακτοποιητική).

ΘΕΜΑ 2ο             Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Αλίμου από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των Κ.Ε.Π. ύψους 6.651,00 €

ΘΕΜΑ 3ο             Αποδοχή ποσού ύψους 327.609,49 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2016.

ΘΕΜΑ 4ο             Έγκριση δαπάνης και διάθεσης  πιστώσεων για την καταβολή της τακτικής επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας έτους 2017.

ΘΕΜΑ 5ο             Χαρακτηρισμός Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 ως δεκτικούς έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΘΕΜΑ 6ο             Έγκριση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε τμήμα της οδού Λευκωσίας.

ΘΕΜΑ 7ο             Αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 8ο             Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. στο Δήμο Αλίμου με τίτλο έργου "Εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας φαρμακευτικών και υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων"

ΘΕΜΑ 9ο             Επιχορήγηση του Συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ «Α.Ε.Κ. ΑΛΙΜΟΥ» για συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/06/2017.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του alimosonline.gr - Οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιεχομένου απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@alimosonline.gr