Άλιμος Online

Αναβολή της σημερινής παράστασης στο Λόφο Πανί

Λόγω βροχόπτωσης η αναγγελθείσα για σήμερα παράσταση «Η ΦΟΝΙΣΣΑ» στο Λόφο Πανί αναβάλλεται.
Η παράσταση θα δοθεί την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του alimosonline.gr - Οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιεχομένου απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@alimosonline.gr