Άλιμος Online

Με 21 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 21 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στην αίθουσα Βασίλη Κατσή θα συζητηθούν 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις 20:00 θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός και στις 21:00 θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

-Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Αλίμου και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αλίμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού οικ. έτους 2018.

-Έγκριση της 87/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΠΑΑ με τίτλο «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

-Έγκριση της 108/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

-Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

-Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

-Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

-Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 από τους ΚΑΠ μηνός Νοεμβρίου 2017.

-Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 42/25-5-2015 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε τέλη καθαριότητας οικιών.

-Αίτηση καταστήματος για διαγραφή έτους 2007.

-Επιστροφή ποσών στον κ. Αλεξανδρόπουλο Χρυσοβαλάντη ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ».

-Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα fax και πολυμηχανήματα του Δήμου».

-Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαιώσεως του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».

-Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Επανασφάλτωση Οδών του Δήμου 2015.

-Καθορισμός θέσης περιπτέρου.

-Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Διοργάνωση συναυλίας για την ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ».

-Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Διοργάνωση συναυλίας με τον Λάκη Παπαδόπουλο».

-Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση της θεατρικής παράστασης ''Ο Χορός της Εξουσίας'' (Αγαμέμνων - Κλυταιμνήστρα - Ορέστης).

-Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση εγκαινίων κλειστού γυμναστηρίου. 

-Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την  διοργάνωση εικαστικής έκθεσης.

-Αιτήσεις υπ’ αριθμ. 23469/7.11.2017 και 23840/10.11.2017 με θέμα «Κήρυξη-οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού- Αργυρούπολης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, περιφέρεια Αττικής που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 256/02-11-2017».

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του alimosonline.gr - Οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιεχομένου απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@alimosonline.gr