Άλιμος Online

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απόψε

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απόψεΈκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απόψε

Σήμερα στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση της 322/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλίμου».

2ο ΘΕΜΑ Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018 (επικαιροποίηση της 323/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

3ο ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα δίμηνης διάρκειας.

4ο ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του alimosonline.gr - Οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιεχομένου απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@alimosonline.gr